Rooibos Limited mourns the loss of Gerrit du Plessis

It is with great sadness that we mourn the loss of one of the directors of Rooibos Limited, Gerrit du Plessis, better known as Dupie. 

Dupie farmed in the Clanwilliam area on the farm Holfontein since 1983. He went on to serve on the management board of the Clanwilliam Agricultural Union and was the youngest director on the board of the Clanwilliam Tea Cooperation. 

On 9 May 1997, Dupie was appointed as alternative director at Rooibos Limited. Eventually, on 22 May 1998, he was appointed as a director on the board of Rooibos Limited. He has served on the board for a staggering 23 years.

Dupie always made positive contributions to the management of our company and he will be fondly remembered by everyone who worked with him in the Rooibos industry. We will deeply miss our friend and colleague.—-Dit is met groot hartseer dat ons die nuus deel oor die heengaan van Gerrit du Plessis, beter bekend as Dupie, een van die direkteure van Rooibos Beperk.

Dupie het sedert 1983 op die plaas Holfontein in die Clanwilliam distrik geboer. Hy het op die bestuursraad van die Clanwilliam Landbouvereniging gedien en is ook as die jongste direkteur ooit tot die direksie van die Clanwilliam Tee Koöperasie Bpk verkies.

Op 9 Mei 1997, is Dupie aangestel as alternatiewe direkteur en op 22 Mei 1998 is hy verkies tot direkteur op die direksie van Rooibos Beperk. Hy het vir ‘n verbysterende 23 jaar op die direksie gedien.

Dupie was bekend vir sy positiewe bydrae tot die bestuur van ons maatskappy en hy sal met deernis onthou word deur almal wat saam met hom in die Rooibosbedryf gewerk het. Ons sal ons kollega en vriend innig mis.